Sendmail - Forzare invio della posta

/usr/lib/sendmail -v -q -C/etc/mail/sendmail.cf

.